Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Informationssökning

Innan du börjar söka efter information bör du bland annat tänka på vad du letar efter och beroende på ämnet så kan olika källor användas. Nedan följer exempel på hur du kan hitta information.

Böcker

Du kan söka på böcker i Aleholms katalog.länk till annan webbplats Tänk på att det du får fram när du söker endast är en hänvisning till var böckerna står i biblioteket. Om du letar efter information om till exempel historia och söker efter det i katalogen så får du inte upp fakta om historia på skärmen. Det du får upp är istället information om var i biblioteket du kan hitta den aktuella boken.

Databas

En databas är en samling information som är strukturerad på ett sätt som gör informationen lättare att hitta. Till skillnad från Internet innehåller en databas mycket mindre information men är ofta specialserad inom ett visst område. För att kunna söka i de tre databaserna som biblioteket har behöver man inloggningsuppgifter.  Du är också välkommen att fråga bibliotekarien om hjälp.  

  • Alexlänk till annan webbplats
    Innehåller fakta om författare och deras böcker. Du kan se vilka författare som tillhör vilken tidsepok, till exempel romantiken, och det finns även listor på vilka författare som kommer från vilka länder.
  • Landguiden länk till annan webbplats
    Här finns aktuell information om alla världens olika länder, allt från politik till turism och kartor. Det finns även information om internationella organisationer.
  • Retriever Mediearkivlänk till annan webbplats
    Här finns artiklar ur olika svenska tidningar och tidskrifter, till exempel Svenska Dagbladet. Artiklarna är i fulltext och du kan alltså skriva ut dem direkt från datorn.

Länksamling

Det finns olika länksamlingar och i en länksamling är länkarna ordnade ämnesvis.

Sökmotor

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se