Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2016-12-13

Lucia

Tack till alla elever som medverkade i luciatåget för det fina framträdandet.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se