Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2018-12-21

Komvux

Upprop för nya elever på Komvux är måndagen den 7 januari klockan 15.00 i skolans aula.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se