Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2020-04-14

Information om distansundervisning på Aleholm

Sedan den 18 mars sker all undervisning på Aleholm på distans utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gått ut med.

För att få information om vad som gäller vid distansundervisning på Aleholm så kolla här.PDF

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se