Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2020-06-23

Skolstart - Vuxenutbildning

  • Vuxenutbildningen (på grundskole- och gymnasienivå) börjar onsdagen den 19 augusti klockan 15.00 (upprop i aulan).
  • Vuxenstuderande på SFI (Svenska för invandare) börjar onsdagen den 5 augusti.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se