Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Svenska för invandrare - Swedish tuition for Immigrants

Kontakt : Anders Strömblad , Sfi/SO - koordinator/ lärare, anders.stromblad@savsjo.se, 0721 - 41 37 87

                  Stefan Norberg,      Sfi - program koordinator,  stefan.norberg@savsjo.se ,  0382 - 153 37

Studieperiod:       HT   2017-08-08  --  2017-12-19      ;    VT     2018-01-09  --  2018-06-22

Nationella prov genomförs två gånger/år i december och juni månad  på B-  , C-  och och D-nivåerna efter särskilt schema. Möjlighet finns även till särskild prövning men är då förknippat med en avgift.

Undervisning och kurser

Vi har undervisning på fyra nivåer, A, B, C och D (högsta nivån). Undervisningen riktar sig till personer över 20 år.

Godkänt betyg (E) på D-nivå ger rätt att studera vidare på komvux eller gymnasiet om övriga kriterier är uppfyllda.

Vi finns på Ljungaskolan , Skolgatan 8 och i D-huset på Aleholm, Hjärtlandavägen 9 .

Eftermiddags-/kvällskurs hålles måndag , tisdag och torsdag kvällar med början från 5 September 2017.

Nio  lärare arbetande med ca 11 grupper välkomnar dig till en viktig och intressant tid av ditt liv!

För ansökan till studier skriv ut blanketten och skicka/lämna in till studievägledare Åsa Thor, Aleholm ,

Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö.

Anmälan till Sfi-undervisninglänk till annan webbplats.  För vidare information om undervisningen kontakta program-ansvariga ovan.

INFORMATION IN ENGLISH

Contact: Anders Strömblad, Sfi-coordinator, anders.stromblad@savsjo.se,  0721 - 41 37 87 

Also     :  Stefan Norberg ,    Sfi - koordinator ,  stefan.norberg@savsjo.se   ,  0382 - 153 37 

Study periods:  Autumn semester:   2017-08-08  --  2017-12-19

                            Spring semester   :   2018-01-09  --  2018-06-22


National tests will be performed twice a year, in december and june, following a special schedule.  There is also a possibility for "special evaluation" but then connected to a fee for the cost of setting up the test.

Teaching and courses

There are four different levels: A, B, C, and D (highest level). There are also three differents "tracks" to study, meaning that there are three different speeds of study depending on former education and language-studies. The courses are available for students over the age of 20.

Afternoon/evening courses are now running from the 5th of September 2017 in Classroom D 8 at Aleholm D-building. Mondays , Tuesdays  and Thursdays between 16.30 and 19.30.

For application print out application form from  the red link below , fill it in, and send it to the school-adress , Hjärtlandavägen 9 , 576 80 Sävsjö 

Classrooms are situated in Ljungaskolan , Skolgatan 8 and in the the D-building at Aleholm (highschool), Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö. Nine teachers working with about 11 groups welcome you to an important and inspiring time of your life!

For further information, please call the program-coordinators above.

 

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se