Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

SYV-information komvux

Studie- och yrkesvägledarinformation

Du är välkommen att kontakta mig om du vill veta mer om studier och yrken.

Tillsammans hittar vi en väg som leder dig mot dina mål. Det kan handla om att läsa färdigt grundskolan eller gymnasiet. För dig som är klar med gymnasiet kan det handla om att hitta en väg till arbete eller rätt behörighetskurser för vidare studier.

På Aleholm kan du läsa en eller flera kurser samtidigt. Du kan kombinera grundskolekurser och gymnasiekurser. En individuell studieplan ska upprättas mellan dig som studerar och skolan inför varje studieperiod som du studerar. Om du vill ändra på din individuella studieplan under studietiden t ex byta kurs eller lägga till en kurs ska du alltid kontakta mig före ändringen.

Kontaktperson

Petra Holst
E-post: petra.holst@savsjo.se
Tel: 0382-153 68

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se