Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Studieekonomi

Studiehjälp

Till och med vårterminen det år du fyller 20 år har du rätt till studiehjälp. Studiehjälpen består av ett studiebidrag på 1050 kr/mån och beviljas utan ansökan vid heltidsstudier. Extra tillägg baseras på familjens inkomst, läs om detta på CSN:s hemsida http://www.csn.se/2.879/2.1089länk till annan webbplats, blankett finns hos studie- och yrkesvägledaren.

Studiemedel

Det finns möjligheter till finansiering av vuxenstudier. Alla studiestöd söks hos CSN, Centrala studiestödsnämnden. CSN:s hemsida har ett söksystem som hjälper dig att hitta den studiestödsform som passar just din situation. På CSN:s hemsida kan du själv räkna ut hur din ekonomi kommer att se ut de närmaste åren.

Den som finanserar sina studier via CSN är själv ansvarig för sina studier och att studiestödpoängen är tillräckliga. Se efter en extra gång att kurser och studiestödspoäng stämmer överens med din studieplanering. För att läsa på heltid krävs det att du har 20 studiestöds-poäng per vecka under studieperioden.

CSN har telefontid mellan 08.00-16.30 alla vardagar, tfn 0771-276 000. Använd gärna CSN:s hemsida www.csn.selänk till annan webbplats. Utbetalningsdag för studiemedel är den 25:e varje månad .

Vill du har hjälp? Kontakta CSN eller studie- och yrkesvägledare.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se