Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

SYV-vägledning

Vägledning gör dig bättre redo för att ta beslut in i din framtid!

Vad är vägledning och när vänder du dig till din studie- och yrkesvägledare?

När du vill diskutera dina förväntningar inför studie- och yrkesvalet nu eller i framtiden. Målsättningen med vägledning är:

  • att ge dig bättre beslutsunderlag för ditt val
  • att ge ökad självinsikt
  • att ge ökade kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära.

Begreppet "vägledning" kan innehålla mycket mer, men förenklat kan man säga att det är en process i flera steg:

-Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill jag?

Jag hjälper dig reda ut din situation i nuet och få dig att se klarare på dig själv och dina möjligheter.

- Vad finns det för alternativ för min del?

Utifrån vad man kommit fram till tidigare samt utifrån dina intressen och möjligheter försöker jag klargöra för dig vilka alternativ som finns och vad dessa innebär.

- Hur når jag målet? Hur gör jag för att komma dit?

När du "vet vad du vill" hjälper jag dig att upprätta en handlingsplan med delmål/slutmål.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se