Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Ekonomiprogrammet

Kontaktperson: Christina Gustafsson
E-post: christina.gustafsson@savsjo.se
Tel: 0382-155 86

Programinformation

InformationsbladPDF

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program.

Efter examen på ett högskoleförberedande program ska du ha kunskaper som gör att du är väl förberedd inför studier på högskola/universitet.

Utbildningen på EK ska utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

Innehåll och arbetsformer ska utveckla din kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling.

Utbildningen ska även ge förutsättningar för dig att utveckla grunder i ett vetenskapligt förhållningssätt samt träning i att söka, sovra, analysera och värdera information.

Din förmåga att strukturera och presentera dina resultat enligt vetenskapliga normer och anpassat till målgrupp ska också utvecklas.

För att lyckas med allt detta arbetar vi på Aleholm ämnesintegrerat vissa perioder. Då får du träning i att se sammanhang mellan olika kurser och att ta ansvar för ett större arbetsområde. Här blir det också naturligt att utveckla samarbetsförmågan.

Du får under utbildningen utföra några mer praktiska arbetsuppgifter. Det kan exempelvis vara att genomföra och presentera resultatet av en marknadsundersökning, ta fram marknadsföringsmaterial för en produkt eller ta fram information om och presentera delar av det lokala näringslivet.

Du får även chansen att starta, driva och avveckla ett företag inom konceptet Ung företagsamhet.


Inriktningar och programfördjupningskurser

På Aleholm erbjuder vi både ekonomisk och juridisk inriktning på ekonomiprogrammet.

Inriktning ekonomi:

Företagsekonomi 2
I denna kurs arbetar vi vidare med marknadsplanering och marknadsföring. Du får även mer omfattande kunskaper när det gäller kalkylering och finansiering. Vi fördjupar oss mer i bokslutsarbete. Organisation och ledarskap är också ett område i denna kurs.

Entreprenörskap och företagande
Denna kurs passar utmärkt att genomföra inom konceptet Ung företagsamhet. Du får under ett läsår starta, driva och avveckla ett företag. Du får själv bestämma företagets affärsidé och skaffa startkapital. Det finns möjlighet att ställa ut på den regionala mässan och att delta i ett flertal tävlingar.

Matematik 3b
Kursen innehåller följande tre huvudområden; algebra, samband och förändring samt problemlösning. Du kommer bland annat att arbeta med matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Inriktning juridik:

Rätten och samhället
Denna kurs behandlar sveriges grundlagar med särskild betoning på offentlighetsprincipen och skyddet för mänskliga fri- och rättigheter.Den tar även upp internationell rätt.
Straffrätt och processrätt är andra områden vi arbetar med liksom sambandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar.

Affärsjuridik
Kursen behandlar bland annat följande områden:
Associationsrätt
Avtalsrätt
Marknadsrätt
Immaterialrätt

Psykologi 2a
Kursen tar bland annat upp personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi och klinisk psykologi.
Dessutom ingår arbete med mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Filosofi 1
I denna kurs arbetar ni  med existens och vetande, grundläggande vetenskapsteori, värdefilosofi, nutida filosofiska riktningar och språkfilosofi.


Programfördjupningskurser

I en av programfördjupningskurserna (Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialiering) ges möjlighet att göra en studieresa till Tyskland. Detta erbjuds både elever på ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. 

Utöver denna kurs väljer du själv 200 poäng.
Du kan välja kurser som ger meritpoäng när du söker till högskola/universitet, exempelvis mer språk eller matematik.
Du kan välja kurser som krävs för särskild behörighet till vissa högskoleutbildningar, exempelvis Naturkunskap 2.

Du kan eventuellt även välja kurser som gör att du kan bli Diplomerad gymnasieekonom. Då krävs bl a att du läst Matematik 3, moderna språk steg 2 och totalt 600 poäng ekonomiska ämnen.


 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se