Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2017-05-17

Nu är vi certifierade för att utbilda Diplomerade Gymnasieekonomer!

Diplomerad Gymnasieekonom är en utbildning som sätter ekonomi i fokus och som genomsyrar alla ämnen. Du får lära dig om ekonomi från olika synvinklar och perspektiv. Du får en allmänbildning i ekonomi samtidigt som de kompetenser du utvecklar under utbildningen ger dig flera specifika kunskaper inom praktiskt ekonomiarbete. Som Diplomerad Gymnasieekonom har du möjlighet att söka jobb som ekonomiassistent, redovisningsassistent, kundansvarig osv.

Mer information hittar du på www.gymnasieekonom.se


 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se