Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2017-10-12

Film för elever

Eleverna på Aleholm har sett filmen Tomorrow för att bland annat få bättre insikt i arbetet med hållbar utveckling.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se