Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2017-10-12

Resa till Tyskland

Eleverna i EK15 var i Tyskland i början av september. De har sedan dess arbetat med olika uppgifter som har anknytning till resan. Nu pågår redovisningar för elever i andra klasser och för elever från andra skolor.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se