Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2017-10-18

Du och jag - ett tema om relationer

Nu börjar vi arbeta med ett ämnesövergripande tema i årskurs 1. Eleverna tränas i att samarbeta och de får se hur olika kurser kan behandla samma område.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se