Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2017-10-25

Samarbete på Boda Borg

Idag har eleverna i årskurs 1, 2 och 3 haft en gemensam aktivitet på Boda Borg. En positiv och trevlig dag för både elever och lärare.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se