Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2018-09-28

Information för företagsrepresentanter

De elever i årskurs 3 som har som mål att bli Diplomerade Gymnasieekonomer hade idag en träff med representanter från olika företag. Eleverna presenterade vad det innebär att bli Diplomerad Gymnasieekonom men även sig själva. Syftet med denna information var att få kontakter för att kunna genomföra praktik i kursen Företagsekonomi - specialisering.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se