Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2018-11-13

Nya elever i EK18

Vi välkomnar de tre elever som valt att byta skola för att i stället studera på Ekonomiprogrammet på Aleholm.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se