Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Introduktionsprogram

De fem introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen består av fem olika alternativ. Via programmen kan du bli behörig till ett nationellt program, förberedas för ett arbete eller gå vidare till annan utbildning. Alla fem alternativen är individuellt anpassade efter just dina behov. De fem alternativen är:

Individuellt alternativ

Det här alternativet passar dig som behöver extra mycket tid för att bli behörig till gymnasieskolan. Om du skulle vilja får du möjlighet att kombinera teoretiska kurser med praktik, utifrån dina egna behov och intressen. Målet är att få tillräckliga kunskaper för att bli behörig till ett nationellt program, eller gå vidare till annan utbildning.

Språkintroduktion

Språkintroduktionen passar dig som inte bott i Sverige så länge och behöver lära dig mer svenska. Du får läsa svenska som andraspråk, matematik och andra grundskoleämnen som du behöver för din fortsatta utbildning. Vi upprättar en studieplan efter dina behov och förutsättningar.

Preparandutbildning

Preparandutbildningen är till för dig som inte har så mycket kvar till behörighet på ett nationellt program. Du kan läsa grundskoleämnen, karaktärsämnen på ett gymnasieprogram och/eller gymnasiegemensamma ämnen. All undervisning läggs upp individuellt, beroende på vilka ämnen du behöver. Skillnaden gentemot det individuella alternativet är att du förväntas bli behörig till gymnasiet inom ett år.

Programinriktat individuellt val (sökbart)

Den här utbildningen ska leda till antagning på ett nationellt program. Du får läsa grundskolekurser, kurser inom ett yrkesprogram och gymnasiegemensamma ämnen. Du läser tillsammans med de andra eleverna på programmet, men måste läsa upp grundskolebehörigheten samtidigt. Antagningen till Programinriktat individuellt val kräver att man inte har för många grundskoleämnen som måste läsas upp och speciella krav finns för matematik, svenska och engelska. Om du är intresserad av detta alternativ skall du ta kontakt med din studierådgivare för att ta reda på om du är behörig att söka.

Yrkesintroduktion (sökbart)

Det här alternativet passar dig som inte är behörig till ett yrkesprogram. Du har möjlighet att läsa kurser inom ett yrkesprogram som underlättar för dig att få ett jobb eller bli behörig till ett yrkesprogram. På Aleholm är yrkesintroduktionen kopplad till Industriprogrammet eller Restaurang och livsmedelsprogrammet. I basutbudet läser du svenska, matematik och engelska om du saknar något av dessa ämnen från grundskolan. Du kan kombinera teoretiska och praktiska kurser med praktik inom ett valt yrke.

Välkommen till Aleholm!

Kontaktperson: Abir Al Mougrabi
E-post: abir.almougrabi@savsjo.se
Tel: 0382- 155 83

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se