Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2017-09-06

Resan till Tyskland med treorna

Elever besöker arbetslägret i Sachsenhausen.


Olimpiastadion

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se