Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

För dig som studerar

Om du blir sjuk

Du är själv skyldig att meddela skolan (010-888 70 50 eller i Vklass) och Försäkringskassan vid sjukdom samt skolan och CSN vid vård av barn eller närstående så att rätt ersättning erhålles. CSN samkör elevers frånvaro gentemot Skolan och Försäkringskassan.

Betyg

Från och med nu behöver du inte skicka in någon kopia av ditt betyg om du söker högskoleutbildningar!

Har du fått ett betyg efter den 1 januari 2014 så kommer Aleholm att skicka det till den betygsdatabas som Universitets- och högskolerådet (UHR) administrerar. Denna databas används vid antagningen till högskoleutbildningar. UHR och alla universitet/högskolor använder ett gemensamt antagningssystem. Det innebär att UHR och alla lärosäten har tillgång till ditt betyg när det skickats till den nationella betygsdatabasen. Betyg satta före den 1 januari 2014 måste du även i fortsättningen skicka in manuellt.

Observera att folkhögskolor och yrkeshögskolor inte har tillgång till betygsdatabasen. Söker du utbildning i dessa skolformer måste du skicka med en kopia av dina gymnasiebetyg.

Om du vill ha ett betygsdokument beställer du det på E-tjänster som du hittar du fliken Information (längst upp till höger) här på vår hemsida.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se