Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Gymnasiekurser

Studier på komvux handlar om att komplettera med de kunskaper som saknas från gymnasiet. Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma kursplaner som gymnasiets olika program. Kurserna bygger oftast på varandra och indelas i nivåer som 1, 2, 3.

Du kan ansöka till komvux först hösten det år du fyller 20 år. Undantag är du som är yngre än 20 år men har slutfört treårigt gymnasium.

På komvux följer utbildningarna samma läroplan och kursplaner som gymnasieskolan. Studietakten, antalet ämnen och studieform du vill kombinera bestämmer du själv. Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig att upprätta en individuell studieplan.

Du kan kombinera studier på gymnasienivå med kurser på grundskolenivå. Betygssystemet är mål- och kursrelaterat med fem betygsnivåer A-E och F som betyder icke godkänt. Efter utbildningens slut kan du få samtliga betyg utskrivna i ett så kallat utdrag ur betygskatalog. I vissa fall kan även studierna resultera i gymnasieexamen.

Se vårt kursutbud genom att klicka här.

Kontaktperson:

Petra Holst
E-post: petra.holst@savsjo.se
Tel: 0382- 153 68

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se