Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Kurser på grundskolenivå

Utbildningen är till för dig som

  • Har en äldre utbildning bakom dig (till exempel folkskola)
  • Har en ofullständig grundskoleutbildning
  • Känner behov av att bättra på dina kunskaper innan du börjar läsa på gymnasienivå
  • Är invandrare, färdig med SFI, och behöver en svensk utbildning

Utbildningen motsvarar ungdomsskolans grundskola årskurs 7-9. Den ger en bred allmän kunskap för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier.

Du väljer tillsammans med studie- och yrkesvägledare de kurser du behöver och börjar på den nivå som motsvarar ditt behov. Det tar vanligen mellan ett och två år att bli klar med hela utbildningen men det är naturligtvis dina behov och förkunskaper som bestämmer studietakten.

Du kan läsa:

  • enstaka kurser
  • hel grundskolekompetens

Du har också möjlighet att kombinera dina studier på grundskolenivå med studier på gymnasienivå.

Betyg utfärdas i respektive ämne när hela kursen är genomförd. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A, blir du inte godkänd får du F.

Se vårt kursutbud genom att klicka här.

Kontaktperson

E-post: Gullvi Mattsson
Tel: 0382-153 86

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se