Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre


Välkommen till Aleholm - skolan för dig!

På Aleholm bedrivs undervisning för både vuxna och ungdomselever. Genom ett gott samarbete mellan elever och lärare arbetar vi för att alla ska trivas. Vi erbjuder en lugn och fin miljö där eleverna får kunskaper som de har nytta av hela livet.

 

Studentbal

Årets studentbal är söndagen den 4 juni på Ljunga Park. Bilkortegen med balparen sker cirka klockan 17.30

Student- och skolavslutning

Årets student- och skolavslutning äger rum torsdagen 15 juni. Studenterna springer ut från Kulturhusets baksida klockan 14.00.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 0382-153 99         Mejl: aleholm@savsjo.se